Helena Blavatsky

Helena Petrovna Blavatsky(1831-1891) kom til at stå i spidsen for den teosofiske bevægelse. Blavatsky fik til opgave at præsentere den tidløse visdomslære i en tankemæssigt sammenhængende helhed, der ville være i stand til at nå ud til offentligheden på en ny måde, med alt hvad dette eksperiment måtte indebære af faremomenter. Efter mange års rejser og forberedelser, blandt andet med årelange ophold i Tibet under træning af hendes Mester, tog hun til Amerika for at initiere en særdeles dristig åndelig impuls. Dannelsen af Det Teosofiske Samfund i New York, den 17. november 1875 blev således startskuddet for den moderne teosofi og dens mange senere esoteriske og holistiske forgreninger. Det var ikke meningen, at dette samfund, i lighed med religionerne, skulle gøre krav på at være guddommeligt inspireret og have patent på sandheden, men derimod blot at fremlægge teosofien som en universel filosofi, der frit tilbydes enhver seriøst interesseret. Selv sagde hun:

"Det Teosofiske Samfund blev dannet for at vise mennesker, at teosofien eksisterer, og for at hjælpe dem til at nå videre ved at studere dens evige sandheder og omsætte dem til praktisk handling."

I indledningen til sit store hovedværk, Den Hemmelige Lære, skriver hun om dette:

"Disse sandheder bliver i ingen henseende fremstillet som en åbenbaring, og forfatterinden gør heller ikke krav på at være den, der for første gang i verdenshistorien afslører og offentliggør den mystiske lærdom. Det, som findes i dette værk, kan man nemlig finde spredt rundt om i tusinder af bind, der omfatter de store asiatiske og de gamle europæiske religioners hellige skrifter, hvor det er skjult under billedtegn og symboler, og hvor det hidtil er forblevet upåagtet på grund af dette slør. Det, der nu gøres forsøg på, er at samle og ordne de ældgamle lærdomme, så de kommer til at udgøre en harmonisk og ubrudt helhed".
Site by decato