KODEN TIL DEN HELLIGE SKRIFT
De skjulte lag - Kabbala - Tarot - Kundskabens TræWeekend-workshops
med underviserne:
Bjarne Wagner Augustenborg & Maria SkibdalI næsten to tusinde år har de hebraiske bogstaver været betragtet som hellige og magiske. På kurset gennemgås hvert af de hebraiske bogstaver og deres skjulte og dybere betydning i Kabbalaen på en måde, som kabbalister altid har kendt til – alfabetets bogstaver er ikke kun døde tegn på noget, der var engang – men levende og aktive symboler, der hele tiden skriver vores historie og åbenbarer sig i vores indre og ydre virkelighed.

Skrifternes dybere skjulte mening, som for kabbalisten er den egentlige og virkelige, kender de fleste formentlig ikke meget til. Men den findes stadig og bevæger sig i og mellem linjerne på en hemmelighedsfuld måde i tal og symboler, sådan som den altid har gjort det. Kabbala fortæller en historie om universets og menneskets gradvise udvikling mod fuldkommengørelse. Den viser os, hvordan den allerøverste verden spejler sig i det aller-nederste, og den beretter om de principper, der hersker i Livets og Kundskabens Træ – om tal og om bogstaver – og om, hvordan menneskets indre liv, der spejler sig i det ydre, er uløseligt forbundet med de kræfter, der altid har været, altid vil være og lige nu er i færd med at skabe og skabe alting om.

På kurset vil vi berøre flere forskellige tarot-udgaver (de traditionelle Crowley og Waite-sæt, et frimurersæt, undervisernes egne kort) - og sammenligne symbolverdenen.

Pris pr. weekend: 1350 Kr. /1200 Kr. (pensionist/stud.)
Sted: Mejlgade 28, 2.sal - 8000 Aarhus C
Tilmelding: kp@lemuelbooks.com / Telf. 21831447
Forudsætning: INGEN!
Studiemateriale: Bogen "Den lange vej tilbage" af Bjarne Wagner Augustenborg & Maria Skibdal. Se mere om bogen HER>

Weekenddatoer
:

Ikke fastsat - interesserede skal kontakte Kirsten på: 
kp@lemuelbooks.com / Telf. 21831447Site by decato