Et forlag modtager mange indsendte manuskripter (post og e-mail) og har sjældent mandskab eller midler til at prioritere gennemlæsning af alle disse manuskripter.


Lemuel Books modtager kun færdige manuskripter efter forudgående aftale. Med 'færdige' menes hele (ikke kapitler eller oplæg) manuskripter, som forfatteren selv mener er klar til gennemlæsning. Godtager forlaget manuskriptet til udgivelse vil det gennemgå redigering. 


Manuskripter SKAL afleveres/sendes i papir-udgave (altså IKKE via mail eller på en cd/usb) – og i 2 eksemplarer. Manuskripter, der er modtaget efter aftale, vil få svar inden for 3-4 måneder. 


Manuskripter, der indsendes både efter aftale og uden forudgående aftale omkring gennemlæsning returneres ikke


Hvis du som ny forfatter alligevel ønsker en bedømmelse af dit manuskript - selv om forlaget som udgangspunkt ikke ønsker at udgive det - så tager forlaget et honorar for en gennemlæsning med efterfølgende redaktørsamtale.


Honorar-satser:
                                - op til 50 A4 sider (á 40 linjer) 2000 kr.

                                - mellem 51-100 A4 sider (á 40 linjer) 3500 kr.

                                - mellem 100-200 A4 sider (á 40 linjer) 5000 kr.

                                - mellem 201-300 A4 sider (á 40 linjer) 6500 kr.


Site by decato